Choď na obsah Choď na menu
 


10. hodina

29. 11. 2009

10 hodina  23.11.09

 

Rozdelenie pomôcok podľa druhu a materiálu:

1.Pomocky z buničiny: buničina vata ,štvorčeky, rúška  plienky, vložky

2.Pomôcky z textilu :tampóny , ovínadla ,trojrohé šatky, čiapky ,odevy ,operačné rúška.

3.Pomocky z gumy :Cievky, katétre, sondy, rukavice , zátky

4.Pomôcky zo silikónu :klobúčiky ,cumlíky na fľaše, cievky ,sondy.

5.Pomocky z plastov: Emitné mysy , podložné mysy, striekačky ,infúzne súpravy vedra...

6.Pomocky zo skla: Skúmavky , pipety, odmerne valce, poháre, petriho mysky.

7.Pomocny z kovu : Nástroje podložné mysy, emitné mysy, prístroje.

 

Postup pri čistení pomôcok

 

Určený systémom org. prace na OJ, na mech. očistu a dezinfekciu je určená miestnosť  , ktorá je vybavená dvojdrezom s nerez. materiálu , výlevkou , zar. na dezinfekciu, pracovným stolom s antikorovým povrchom, skrinky na dezin. prípravky, závesný aparát na sušenie gumoviek ....

Pri starostlivosti platia zásady

-         používame pomôcky , ktorých tech. Stav zodpovedá norme

-         s pomôckami manipulujeme podľa návodu

-         sledujeme funkčný a tech .stav( pomôcku chránime pred poškodením)

-         Vykonávame údržbu a revíziu podľa odporúčania.

-         Evidencia spôsobu starostlivosti o pomôcky.

Postup pri čistení pomôcok:

Vždy za použitia ochranných rukavíc , plášťa ,najme u pomôcok ,ktoré sú v kontakte s biolog. materiálu.(Krv, stolica , hnis)Ponoríme do dezinf. prostriedku na čas (podľa určenia výrobcu).Potom mech. očistíme(umyjeme vodou a saponátom),rozdelíme pomôcky podľa mat. (duté prepláchneme ,rozoberateľné nástroje očistíme kefou).Vyčistené a opláchnuté pomôcky pripravíme na dezinf. , alebo sterilizáciu.

1.Fyzikalna dezinfekcia: Účinná a ekologická metóda dekontaminácie s využitím krátkodobého pôsobenia vysokých teplôt.

Formy A: Var vo vode pod tlakom (30 min)  od bodu varu, pretlakové nádoby ( 20 min)

            B: Parne a pracie prístroje: Teplota nad 90 st. C

            C: Umývacie prístroje : Teplota vody nad 90 st. C

            D: UV žiarenie

            E: Dezinf. prístroje sa využívajú na dezinf. Predmetov (fľaše mysy) , duté predmety sa nasúvajú na dýzové rúry , malé na sita, voda ktorá prúdi z dýz omýva vnútorný i vonkajší povrch. Je ovládaná automaticky.

2.Chemická dezinfekcia: Za pomoci dezinf. prostriedku riedených podľa predpisu a dodržania a expozičného času (dôležité striedanie chem. prostriedkov pod 2 – 3 mesiacoch.)  Podľa programu na oddelenie. Stav hygieny kontroluje epidemiologické oddelenie (odobraním vzorky sterov z podlahy , stien a pomôcok).

Formy :A: Ponorením pod hladinu , po uplynutí expozičného času  opláchneme pod vodou alebo necháme uschnúť.

              B: Umývanie na väčšie plochy,  predmety (nábytok, steny, podlahy).

              C: Postrek: Formou sprejov (septonex , desident sprej)

Ak sú pomôcky znečistené biologickým materiálom platí zásada. Najprv ponoriť do dezinfekčného prostriedku potom mechanická očista , (voda saponát), opäť dezinfekcia , opláchnutie vodou (nie vždy) , sterilizácia.

 

Požiadavky na dezinfekčné prostriedky, kritéria.

 

-         Registrovane v centre pre  chemické latky a prípravky SR.

-         Originálne balenie.

-         Pripravujú sa čerstvé pre každú smenu (8-12 hod.).

-         Musia byt bakteriocidne (schopnosť usmrcovať mikr.)

-         Musia pôsobiť  bakteriostaticky ( zastaviť množenie a rast).

-         Majú pôsobiť fungicidne (protiplesnovo).

-         Nesmú poškodzovať dezinf. Povrch.

-         Pre zvýšenie účinku  majú mat predpísanú teplotu (chlórové 50-60 st. C  Iodové 35 st. C).

-         Nesmú dráždiť kozu a dýchacie cesty.

-         Nemajú nepríjemné zapáchať.

-         Na obale označenie čitateľným návodom.

-         Finančne dostupne.

 

Formy dezinfekčných prostriedkov.

 

1.Prášková-  Chloramín , dikonid , sekusept.

2.Tekutá - Spitalderm , 5P plus, bansept.

3.Aerosoly(Spreje)- Septonex, desident.

4.Tinktúry- Ajatinová ,betadine

5.Tabletové- Preset