Choď na obsah Choď na menu
 


11. hodina

3. 12. 2009

30.11.2009  11 hodina

 

Osobitosti dezinfekcie niektorých zdrav. pomôcok

 

Dezinfekcia sklenených pomôcok:

- poháre na vodu: umývame a dezinfikujeme v kuchynke  OJ, odstránením zvyškov tekutín, mechanickým umytím (teplá voda a saponát), opláchnutím, ponorením do dezinfekčného roztoku, po uplynutí expozičného času opláchneme vodou a necháme voľne vyschnúť na podnose hore dnom.

- lekárske teplomery :1x za 21 hod. ponorením do dezinf. roztoku (stojan) z 2/3 , pred použitím a po použití  opláchneme vodou pod tečúcou vodou.

- laboratórne sklo: skúmavky, kadičky, odmerné valce ...  dezinfikujeme hneď po znečistení a vyprázdnení, ponorením do dez.inf. roztoku, mechanická očista následne dezinfekcia.

 

Dezinfekcia kovových nástrojov: pean, nožnice, pinzety, tulec...

Používame dezinf. prostriedok bez korózneho účinku, hneď po použití pred mechan. Očistou

Dezinfekcia pomôcok z gumy a plastov: detto ako poháre, potom necháme voľne vyschnúť na stojanoch (gumovky). Pred použitím vložíme do textilného návleku.

- emitné misky: biologický odpad zriedime s dezinf. roztokom a vylejeme, následne dezinfikujeme ako poháre  

 - sondy, rektálne rúrky: používame jednorazové, ak nie platí dezinf. ako vyššie. , pri mechan. očiste duté pomôcky preplachujeme (žanetová striekačka)   

- močové poháre, fľaše, nočníky, podložné misy: dezinf. 1x denne, prípadne podľa potreby

Dezinfekcia podláh: mechanickou očistou + dezinfekcia, prípadne čistiacimi strojmi .

 

Dokumentácia dezinfekcie: je umiestnená na viditeľnom mieste, auditorným a kontrolným orgánom. Je to systém starostlivosti o pomôcky, evidencia záznamu má obsahovať tieto údaje: dátum, čas, druh pomôcky a spôsob ošetrenia, podpis prac. a kontrolóra.