Choď na obsah Choď na menu
 


12. hodina

5. 1. 2010

12. hodina  7.12.2009

 

Sterilizácia: za využitia fyzikálnych a chemických metód (exspirácia 3 mesiace)

Fyzikálna metóda: využíva pôsobenie fyzikálnych veličín ako horúci vzduch, para pod tlakom, var vo vode pod tlakom a žiarenie.

Chemická sterilizácia: využíva pôsobenie chem. látok (pri nízkych teplotách) na sterilizáciu pomôcok a zariadení citlivých na teplotu, .

Sterilizačný cyklus má tri etapy:

1. pred sterilizačná: dekontaminácia ponorením do dezinf. roztoku po dobu 30 až 60 min. + mechanická očista

2. Vlastná sterilizácia:

3. Kontrola a dokumentácia:

 

Obalové materiály: Obaly pri správnej manipulácii slúžia na ochranu pomôcok pred infekciami až po dobu ich použitia (exspiračný čas), sú opatrené bioindikátorom (pri správnej sterilizácii zmení farbu  podľa návodu), prípadne sa bioindikátory vkladajú. Je potrebne každý obal  označiť dátumom a exspiračným časom.

Po prvej fáze sa osušené pomôcky sa vkladajú od obalových materiálov, jednotlivo, alebo skupinovo ( podľa druhu materiálu) , prípadne do setov (súprav).

Lukasterik: je papier

Stericilon, Steriking: kombinovaný papier a fólia

Sterilizačný papier: má tvar obálky

Netkaná textília: použitie na sety. chem. sterilizáciu

Pomôcky vkladáme do steriliz. boxov, sklenených kaziet, petriho misiek. 

Poskladané textilné rúšky, plášte: balíme hranou nahor vo zvare obalového materiálu.

Príprava prístroja: zahrievanie na príslušnú teplotu, expozičná fáza, chladenie, vypnutie prístroja, vybratie pomôcok a zadokumentovanie (záznam o sterilizácii).