Choď na obsah Choď na menu
 


13. hodina

5. 1. 2010

13. hodina  14.12.2009

 

Fyzikálna sterilizácia

Var pod tlakom: v tlakových nádobách pri 130 °C, tlak je 0,3 MPa po dobu 30 min. (nástroje na okamžité použitie)

Horúcim vzduchom: v horúcovzdušných sterilizátoroch cyrkuláciou horúceho vzduchu riadeného mikroprocesorom, umožňuje sterilizáciu so sušením, nadmernými teplotami: 160 °C  - 60 min., 170°C – 30 min., 180°C – 20 min. (kov, sklo, porcelán)

Sterilizácia parou pod tlakom: v tlakových parných prístrojoch (autoklávoch), najbežnejšia sterilizácia na všetky pomôcky a materiály, pracuje pri teplote do 140 °C, tlak 0,3 MPa. Má tieto fázy – odsávanie vzduchu (vákuum), vháňanie horúcej pary (pri dosiahnutí teploty a tlaku plynie expozičný čas), po uplynutí expozičného času odsávanie pary a sušenie

textil – 110°C, 0,15 MPa, 40 min.

gumené pomôcky – 120°C, 0,20 MPa, 20 min.

balené nástroje – 125 °C, 025 MPa, 15 min.

nebalené nástroje – 135 °C, 0,30 MPa, 10 min.

Ionizačné žiarenie: využívané najmä v priemysle u jednorazových pomôcok (ihly, striekačky,...)

 

Chemická sterilizácia

Využíva účinky chcem. látok – ich výpary (persperylu, formaldehydu, glutaraldehydu), sterilizácia plynom etylenoxidom vykonávaná v špec. sterilizátoroch. Pomôcky z plastov textilu a časti niektorých prístrojov, kt. neznášajú vysoké teploty. Odvetrávanie trvá 7 dní. Sterilizácia pomocou systému sterad – je moderný a suchý proces pri 30 °C za využitia pôsobenia peroxidu vodíka v silnom elektr. poly, táto sterilizácia je zdĺhavá a nákladná, pomôcky sa môžu použiť hneď.

 

Dokumentácia: vedená v sterilizačnom denníku povereným pracovníkom po skončení steril. procesu, zaznamenáva dátum, čas, teplotu, tlak, druh a množstvo materiálu. Evidenciu bioindikátorov pracovník potvrdí podpisom.

Kontrola sterilizácie: za použitia postupu, ktorý schválil hygienik sa kontrola prevádza pomocou testovaných indikátorov (bioindikátory), ktoré sa vkladajú do kaziet, príp. sa lepia na obalové materiály. Sterilizácia je účinná iba vtedy, ak indikátor zmení farbu podľa návodu.

Kontrola sterilizačných prístrojov: v malých prevádzkach po 200 sterilizačných cykloch najmenej raz ročne. Veľké prevádzky 1-krát mesačne. Na pracoviskách centrálnej sterilizácie denne (vždy pri pochybnostiach).