Choď na obsah Choď na menu
 


19. hodina

3. 4. 2010

29.3.2010 19. hodina

 

Starostlivosť o umierajúceho a mŕtve telo

 

Prejavy umierania sú u jednotlivých chorých odlišné. V procese zomierania je niekoľko fáz.

1. Agónia: ochabovanie celého organizmu, pričom sú zachované základné telesné funkcie

(dýchanie, atrofické pauzy, plytké dýchanie, pulz, mozgová činnosť).

2. Klinická smrť: chýbajú vonkajšie prejavy základných telesných funkcii.

(funkčná mozgová činnosť, dýchanie pod prístrojmi)

3. Biologická smrť: činnosť mozgu neprejavuje žiadnu aktivitu, mozgové tkanivo odumiera.

(mozgová smrť)

 

Ošetrovanie umierajúcich je veľmi náročné, o život bojujeme do poslednej chvíle a uspokojujeme všetky potreby chorého, ako hygiena, vyprázdňovanie, pohodlie ...

Smrť nastáva zástavou dýchania, krvného obehu a metabolickým obratom.

Vzhľad umierajúceho:

Koža: bledá, sivohnedá, lepkavo studená

Oči: vpadnuté, kruhy pod očami, črty tváre predĺžené

Uši a nos : chladné

Pulz : zle hmatateľný

Dýchanie : atrofické pauzy, plytké dýchanie

 

Podozrenie na úmrtie sa konštatuje na základe

Neistých znakov: zastavenie srdcovej činnosti, dýchania, rozšírené zrenice

Isté znaky: posmrtná stuhnutosť, chabnutie tela, posmrtné škvrny.

 

Smrť pacienta pozostalým oznamuje lekár.

Prvý krok pri úmrtí je oznámiť to sestre alebo lekárovi. Lekár vykoná obhliadku mŕtveho tela a potvrdí úmrtie. Všetky údaje (čas úmrtia , chorobopis, list o prehliadke mŕtveho, sprievodný list k pitve ak je určená)  sa písomne zaznamenajú a priložia k dokumentácii.   

Po obhliadke lekára starostlivosť o telo preberá službukonajúca sestra a sanitár.

 

Povinnosti sanitára : Posteľ mŕtveho oddelíme zástenou od ostatných pacientov, chodiacich pacientov požiadame aby opustili izbu. Očné mihalnice ľahko zatlačíme, odstránime prádlo z pacienta, telo umyjeme, odstránime náplaste, kanyly, cievky, skrátime dreny, vyberieme protézu, odstránime šperky , pridáme ich k osobným. Operačné rany ponecháme s pôvodným krytím, ruky skrížime na bruchu, vyviažeme sánku, aby sa zachoval prirodzený výraz tváre, nezmývateľným fixom na stehno napíšeme (paličkovým písmom) meno, a rok narodenia.

Telo označíme štítkom (meno, Rč, dátum a čas úmrtia) zaviazaným na nohe, alebo zápästí, zabalíme do prestieradla, necháme na odd. 2 hod. vo vodorovnej polohe do odvozu.

Za prítomnosti svedka spíšeme 2x zoznam osobných vecí, cenné veci uschováme v trezore,

Odovzdáme rodine zo súcitom a účasťou na ich smútku.   

 

 

 

Základné požiadavky kladené na zdravotníckeho pracovníka

 

Pracovník v zdravotníctve má  pravidelný a správny režim dňa, ide hlavne o aktívny a pasívny odpočinok, vzdelávanie sa, študuje odbornú literatúru, rozvíja svoje vedomosti a schopnosti pre skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, dbá o svoje fyzické a duševné zdravie.

 

Charakterové vlastnosti pracovníka v zdravotníctve:

- duševná vyrovnanosť, sebaovládanie, schopnosť rýchleho a správneho rozhodovania, čestnosť, pravdovravnosť, zmysel pre poriadok a čistotu, umenie zaobchádzať s ľuďmi (empatia), mlčanlivosť, vhodná úprava zovňajšku (predpísaný odev), vlasov...

- stravovanie, správaná výživa, pitný režim, používanie ochr. pomôcok, zabránenie prenosu nozokomiálnych nákaz...

 

Práca sanitára v laboratóriu

 

Biologický materiál: krv, moč, stolica, spútum, výtery, zvratky, pot, výpotky, kosti, orgány...

jeho odber a vyšetrenie má významnú úlohu pre určenie diagnózy a následnú liečbu

- vyšetrovanie materiálu: biochemické, hematologické, mikrobiologické, serologické, toxikologické, histologické, parazitologické, zriedkavejšie virologické .

 

Materiál sa vyšetruje priamo na oddeleniach klinickej biochémie (vlastné zariadenia) alebo centrálne laboratória, súkromné , špecializované laboratória.

 

 

Druhy laboratórií
Biochemické , Hematologické, Mikróby

 

Pracovníci: lekár VŠ, zdrav. laborantky, sanitárky, pomocný personál
Zásady odberu biol. materiálu: vhodné nádoby, používanie ochranných pomôcok, označenie skúmaviek štítkom + sprievodný lístok, správny transport (čas, bezpečnosť)
Sprievodky: oddelenie, meno, rodné číslo, zdrav. poisťovňa, pečiatka, žiadané vyš.
Vybavenie laboratória: prac. stoly, prístroje, baktericídne prístroje, mikroskopy, pomôcky zo skla (skúmavky, petriho misky, pipety, valce, ihly, striekačky, močové poháre), sterilizátor – autokláva, chem. látky (v kovovej nehorľavej skrini), počítače, kniha evidencie vyšetrení, prac. lampy

 

Transport biologického materiálu:
 v umývateľných prepravkách, boxoch ktoré sa dajú uzavrieť sú vybavené stojanmi na skúmavky, prípadne chladiacim zariadením.

Náplň práce sanitára:
čistenie a dezinf. pomôcok zo skla, emitných misiek, nástrojov , pracovných plôch a prístrojov, transport biologického materiálu a výsledkov, preberanie materiálu, likvidácia materiálu.... Vždy dodržiava OBP a používa ochr. pomôcky (rukavice, rúška, obuv ...)                  

Prostredie : umývateľné steny a podlaha, ochranné sieťky na oknách, dobre vetrateľné priestory, zabezpečená optimálne vlhkosť a teplota vzduchu.

Komponenty:
miestnosť pre príjem materiálu, laboratórne priestory, sklad materiálu, čistiaca miestnosť, denná miestnosť, pracovne lekárov, šatne, sprcha, WC .