Choď na obsah Choď na menu
 


1. hodina

28. 9. 2009

Ako veda, história ošetrovateľstva

Ošetrovateľstvo: je mladý vedný odbor, ktorý zahŕňa komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v zdraví i v chorobe o jednotlivcov všetkých vekových skupín, vhodnými metódami, systematicky uspokojuje potreby človeka počas choroby, kedy si ich nemôže alebo nechce uspokojiť sám.

Potreby:

- biologické: dýchanie, prijímanie potravy, spánok, vylučovanie, pohodli a poloha, hygienická starostlivosť.

- psychické: boj proti bolesti, strach, úzkosti

- sociálne: kontakt s príbuznými, známymi, komunikácia, rozhovor, vzťah k personálu a pacientom

- kultúrne: kultúra prostredia, kontakt s TV, rozhlasom, knihy, tlač, estetika pacienta

- spirituálne (duchovné): účasť na obradoch (kňaz)

 

Ošetrovateľská prax je zameraná na tieto oblasti:

1, podpora zdravia (zdravý životný štýl) prevencia , hygiena

2, uchovávanie zdravia

3, prinavrátenie zdravia (ak človek ochorie)

4, starostlivosť o umierajúcich

 

Ošetrovateľstvo prešlo dlhým vývojom, ovplyvňujúce: kultúrne tradície, náboženské, politické a ekonom. Faktory. Vojny, rozvoj medicíny, sociálna a hosp. situácia štátu.

Z historického hľadiska prešlo ošetrovateľstvo týmito 3 obdobiami

1, neprofesionálne ošetrovateľstvo: bolo najdlhšie období, prevádzalo sa v komunite príp. v rodine ich členmi. Ľudia nechápali príčiny chorôb, ich vznik pripisovali nadprirodzeným silám (zlým duchom)

Liečebná prax bola primitívna (kúzla, rastlinné odvary, rituály, účinky slnka, vody vzduchu a rastlín)

Veľký vplyv na ošetrovateľstvo v Európa mala strategická medicína. 200 r. pred naším letopočtom (Hipokrates)

2. Charitatívne ošetrovateľstvo vyvíjalo sa s kresťanstvom, bola to dobročinná starostlivosť o chorých, starých, opustených, vdovy a siroty, veľký vplyv na toto ošetrovateľstvo malo vznik mnížských rádov, kláštorov, útulkov a špitálov. Majú sociálno-charitatívný charakter, menej ošetrovateľský a liečebný. Alžbetínky z rádu sv. Alžbety, Sestry sv. kríža a 

Milosrdný bratia.

3. Profesionálne ošetrovateľstvo : spája sa z rozvojom medicíny, ošetrovateľského vzdelávania a vznikom nemocníc. Prvá nemocnica na Slovensku v r. 1095 v Bratislave. 14 stor. Trenčín, Košice, Trnava, Banská Bystrici, Kremnica, o pacientov sa starali rehoľné sestry a civilné ošetrovateľky.