Choď na obsah Choď na menu
 


23 hodina

21. 4. 2010

19.4.2010  23 hodina

 

Práca sanitára v sadrovni

 

Sadrovňa je súčasťou chirurgickej, ortopedickej a traumatickej kliniky

 

Zamestnanci: ošetrovateľ (sadovník) , staničná sestra

 

Zariadenie : vyšetrovací stôl, schodíky, lampa, umývadlo, anestéziologický prístroj, neganostop (prístroj na prezeranie snímkov), skrinky na materiál a pomôcky.

 

Pomôcky: sadrové a škrobové ovínadlá, (rôznej šírky, dĺžky) dlahy, buničitá a obväzová vata,  nožnice, pílka na sadru....  

 

 

 

 

Udržiavanie hygieny a poriadku na ošetrovacej jednotke (OJ)

 

Nemocničné prostredie je prameňom nozokomiálnych nákaz, upratovacie práce vykonáva pomocný personál, (dozor) staničná sestra, prípadne vrchná sestra ktorá ovláda správny postup a zásady upratovacých prác.

 

Zásady upratovania:

- podľa harmonogramu na odd. ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste pre sestry, sanitárov

a pomocný personál, po vykonaní podpisom potvrdí .

- dodržiavanie pravidiel OBP

- upratovať vždy na vlhko, čistiace prostriedky voliť podľa druhu materiálu

- pomôcky na upratovanie uskladňovať v čistiacej miestnosti

- mechanickú očistu vždy kombinujeme s dezinfekciou

- chodbu umývame vždy najprv po jednej strane.

 

 

Rozvrh upratovacých prác:

upratovací plán vypracuje staničná, vrchná sestra

 

a, denné upratovanie: každý deň, umývanie podláh (3-4 x ) podľa odd. a podľa potreby, umývanie a úprava postele, stolíka, pracovných plôch, zdravotných pomôcok, kúpeľne, WC, jedálne, spoločenskej miestnosti...

vykonávajú sestra, sanitári a pom. pracovníci, kontrola staničná, vrchná sestra.

b, týždenné upratovanie: skrinky, na prádlo, lieky, dezinfekcia nádob na špinavú bielizeň, stien a skiel, kontrola a rozvrh staničná, vrchná sestra.  

c, veľké upratovanie: (sanitačný deň) niekoľko x do roka najmenej 1x za 2 mesiace. umývanie stien a podláh za nábytkom, čistenie stien, okien, maľovanie.

 

 

Všetky práce vykonávame s ohľadom na pacienta, zabezpečíme plynulosť prevádzky.

 

 

 

Starostlivosť o bielizeň

 

Nemocničná bielizeň predstavuje riziko prenosu nákaz, z tohto dôvodu jej pri manipulácii venujeme zvýšenú pozornosť, čistá nesmie prísť do styku zo špinavou (použitou).

 

Manipulácia so špinavou bielizňou

- skladujeme v čistiacej miestnosti (je infekčná)

- používame rukavice (rúška , plášť...)

- triedi a pripravuje sa na odvoz do ústavnej práčovne

- infekčná sa špeciálne označuje

- po odvoze bielizne sa miestnosť dezinfikuje.

 

Čistá bielizeň: uložená v príručnom sklade, skrini na OJ, uloženie zodpovedá hygienickým požiadavkám ako

- umývateľné police ( 1x týždenne)  

- triedená podľa účelu (vankúše, plachty, pyžamá...)

 

Výmena bielizne v ústavnej práčovni

- vytriedená a zrátaná bielizeň na odd. sa zapíše do žiadanky (3x)

- v práčovni sa vydá čistá bielizeň podľa žiadanky

- poškodená bielizeň sa opravuje v (šijarni),  alebo ide na odpis.  

 

Zásady zaobchádzania s bielizňou

- bielizeň je súčasť inventára preto s ňou zaobchádzame šetrne

- používame na účel ktorému slúži

- aspoň 1x týždenne meníme (podľa potreby) aj viackrát

- z nečistou zaobchádzame ako s infekčnou nikdy nehádžeme na zem .

- triedime a počítame v uzavretej a vetranej miestnosti