Choď na obsah Choď na menu
 


3. hodina

29. 9. 2009

Časti OJ ( komplementy) : OJ sa skladá izby pacientov, a ostatných častí (komplementy) ako vyšetrovňa, kuchynka, jedáleň, denná miestnosť, hyg. zariadenia, kúpeľňa WC, čistiaca miestnosť, sklady, pracovne lekárov, denná miestnosť sestier.

- izby pre pacientov: umiestnené a zariadené sú tak aby spĺňali hyg. požiadavky, situované na juh alebo juhovýchod, priamo osvetlená denným svetlom a vetrateľná , počet postelí na izbe musí zachovať minimálny štandard. Posteľ prístupná z 3 str.

Výbava izieb – posteľ, nočný stolík, stolička, umývadlo, skrinky, jedálenský stolík, servírovací stolík, vešiak, smetný kôš, kreslo. Nábytok sa má ľahko udržiavať (umývať, dezinfikovať).  Optimálne je ak izby majú svoje vlastné hyg, zariadenia.

- vyšetrovňa : realizujú sa tu liečebné a ošetrovateľské výkony ako preväzy, punkcie... Vybavenie závisí od druhu odd. písací stôl, inštrumentačný stolík s pomôckami, skrine s pomôckami, lekárničky, lampy, umývadlo, vyšetr. posteľ a chladnička na lieky.

- pracovňa sestier: miestnosť kde sestry a asistenti pripravujú pomôcky na výkon zdrav. ošetrov. dokumentácia (chorobopisy) plnia ordinácie lekára, písací stôl, tlačivá, lampa, chladnička a signalizačné zariadenie (panel) .

- kuchynka: rozdeľuje sa strava, príprava čaju a odvarov, nachádza sa tu kuchynská linka, na odloženie príborov a riadov, pracovný stôl, mikrovlnná rúra a chladnička, umývačka riadu.

- jedáleň: slúži na stolovanie pre chodiacich pacientov , esteticky upravené, stoly, stoličky, obrusy

kvety, jedálny lístok.

- denná miestnosť: pre trávenie voľného času, TV, rádio, knižnica , na detskom odd. herňa.

- kúpeľňa: bez zamykania, sprcha, vaňa prístupne z 3 str. signalizačné zariadenie pri vani.

- WC: zvlášť pre mužov a ženy a zlášť pre personál, počet je určený hyg. normami, súčasťou je predsieň v ktorej sú police s nádobami na moč, podložné mysy, umývadlo a výlevka.

- čistiaca miestnosť: určená na čistenie a dezinf. pomôcok ako močové fľaše, podložné mysy, vyplachovanie podložných mís, koše na špinavú bielizeň a špinavé prádlo

- sklady: slúžia na uskladnenie bielizne, zdrav. materiálu, pomôcok, prípadne liekov

 

Vybavenie OJ: má domáci a vnútorný poriadok, prevádzka musí spĺňať požiadavky ochrany zdravia  a bezpečnosti zdravotných pracovníkov a pacientov. Triedi komunálny biologický odpad a použité pomôcky.

- steny: do výšky 180 cm umývateľný povrch, farba stien, svetlé, teplé pastelové farby

- podlaha: ľahkoumývateľná, odolná voči mechanickým a chem. vplyvom, jednoliata

- osvetlenie: prirodzené a umelé, súčasťou okien sú žalúzie a rolety, posteľ má svoju lampu, na izbách a chodbách je nočné osvetlenie. Dobre osvetlené musia byť stoly, kde sa pripravujú pomôcky, prípadne ošetrov. a liečebné výkony.

- vetranie: prirodzené alebo vybavené klimatizačným zariadením, teplota vzduchu 20-22 °C, detské odd. 24 °C, vlhkosť vzduchu 55 %

- signalizácia: slúži na komunikáciu s ošetrujúcim personálom, pomáha riešiť požiadavky pacienta

- inventár: vybavenie OJ, nábytok, prístroje a pomôcky, ktoré sú evidované. Zodpovedný za inventár je staničná sestra, evidenciu vykonáva inventárne odd., 1-krát ročne. Je zapísaný v inv. denníku dvojmo. Originál ma staničná sestra, kópiu inv. odd. Každý predmet má inv. číslo. Predmety nižšej ceny sa evidujú súhrnne – DKP (pinzeta, skalpel, pean, ...). Najpoužívanejším inv. je posteľná bielizeň. Pri manipulácii s ňou venujeme zvýšenú pozornosť (riziko prenosu inf. nákaz). Čistá nesmie prísť do styku so špinavou, použitá sa považuje za infekčnú. Nádoby, kde sa uskladňuje musia byť pravidelne dezinfikované. Pri manipulácii používame ochranné prostriedky a miestnosť vetyráme.