Choď na obsah Choď na menu
 


4. hodina

6. 10. 2009

Organizácia pobytu pacientov v nemocnici.

Zdravotnícka zariadenia v rámci poskytovania efektívnej zdravotnej starostlivosti majú vypracovaný liečebný režim, jeho úlohou je tlmiť negatívny vplyv nemocničného prostredia. Obsahujú aj opatrenia ktoré zabezpečujú zlepšenie pobytu pacientov v nemocničnom zariadení, je záväzný pre zdravotníckych pracovníkov a pacientov nazýva sa ochranno-liečebný režim

Zásady ochranno-liečebného režimu :

1. OJ má byť útulná a čistá, aspoň čiastočne pripomínať domáce prostredie.

2. Pravidelná hygienická starostlivosť o pacientov .

3. Kultúrne prostredie a vhodné podmienky pri stravovaní

4. Zabezpečiť pacientom dostatočný spánok, odpočinok (pokojné prostredie, minimalizovať hluk).

5. Šetrne ošetrovať a tlmiť bolesť.

6. Dodržiavať vnútorný a domáci poriadok (harmonogram vyzít, program dňa, čas návštev, popoludňajší odpočinok, čas dg. metód)

7. Ohľaduplne pristupovať k pacientom a spolupracovníkom.

8. Včasná informovanosť pacienta o diagnostických a vyšetrovacích metódach a postupoch.

Na základe ochranno-liečebného režimu majú odd. vypracovaný vnútorný a domáci poriadok ktorý určuje organizáciu dňa na odd. resp. OJ, je umiestnený na viditeľnom mieste, oboznamujú sa s ním pacienti a musí sa rešpektovať.

 

Príjem pacienta

Hospitalizácia: pobyt pacienta v ústavnom zdravotnom zariadení odporúča lekár prvého kontaktu, odborný lekár, alebo špecialista ak nemožno stanoviť dg. , vyšetriť ani uskutočniť liečbu ambulantne. Pacient s úrazom, náhlym stavom, a v ohrození života je prijatý bez odporúčania.

Pacient s odporúčaním ide na CPO (centrálny príjem), príslušná amb. pacienta vyšetrí,  prípadne

príjme alebo podľa posúdenia stavu prepustí .

Prijatý pacient sa dostaví na príslušnú amb. odd. s chorobopisom, a ide sa nahlásiť do prijímacej kancelárie, po prijatí odchádza na odd. prípadne na CPO, kde sa vykoná vstupný filter, prehliadka pacienta  pred prijatím na odd.  

Pacient prichádza na OJ odd. ( je umiestnený na izbu podľa stavu a dg.) odev sa odkladá na CPO, vyhotoví sa zoznam vecí, prípadne si pacient uloží veci na izbe v skrini. Na odd. odovzdá dokumentáciu, ukáže sa mu izba a lôžko kde si pacient zloží svoj veci. Vypíše sa mu dokumentácia, zmeria teplota, krvný tlak, zapíše sa do ošetrovateľského záznamu, dekus – záznam z vizít, obal na laboratórne výsl. Obal na konziliárne vyš. , informovaný súhlas pacienta  a dobrovoľný vstup, prípadne iné odborné vložky.