Choď na obsah Choď na menu
 


5. hodina

12. 10. 2009

Pacienta oboznámime s denným poriadkom na odd. (raňajky, toalety, vyšetrenia, návštevy, ...), po príprave dokumentácie je pacient vyšetrený lekárom. Pacienta oboznámime s pracovníkmi na odd., prípadne s pacientmi.

 

Preloženie pacienta

Pacient môže byť preložený na

 - inú OJ toho istého odd. alebo kliniky (chirurgické odd., JIS, ARO, ...)

 - iné odd., kliniku tej istej nemocnice (interné – chirurgia, interné – onkológia)

 - alebo na iné odd. inej nemocnice (nemocnica KE – preklad na spádovú nemocnicu TV)

Preklad je vopred dohodnutý

 - s primárom odd., prípadne vedúcim lekárom, vypísaná dokumentácia, ktorá ide s pacientom (zdrav. dokumentácia pôvodná ostáva), pacient berie prekladaciu správu

 - pacientovi sa zabezpečí prevoz, prípadne doprovod (záleží od zdravotného stavu)


Prepustenie pacienta z nemocnice

 - po ukončení liečby a diagnostikovaní, ak nie je dôvod na ďalší pobyt

 - na vlastnú žiadosť pacienta, ak pacient podpíše reverz, dôvody na pobyt v nemocnici sú potrebné (diagnostika a liečba)

 - je potrebná liečba a dg. pacient odmieta prepustenie a porušuje liečebný poriadok (alkohol, odmietanie liekov, fajčenie)

 -  pacientovi zbalíme osobné veci, prepúšťaciu správu s ktorou sa pacient do 3 dní hlási u príslušného lekára, pacient dostane lieky na 3 dni, a podľa zdrav. stavu sa mu zabezpečí odvoz a doprovod

 

Povinnosti sanitára po prepustení pacienta

 - čistenie a dezinfekcia postele, nočného stolíka, a pomocných zariadení

 - výmena posteľnej bielizne

 - dezinfekcia liekovky a pohára

 

Postup dezinfekcie

 - umytie stolíka vodou a saponátom , následná dezinfekcia dezinf. prostriedkom

 - detto platí pri posteli vrátane všetkých pomôcok

 - izbu vyvetráme

 - vyčistenú a čisto povlečenú posteľ pokryjeme PVC plachtou proti prachu

 - izbu (vzduch) môžeme dezinfikovať žiaričmi

 - zvýšenú hygienickú starostlivosť postelí venujeme najmä po zomrelých pacientoch a pacientoch s infekčným ochorením