Choď na obsah Choď na menu
 


9.hodina

29. 11. 2009

9. hodina 09.11.2009

 

Starostlivosť o pomôcky

 

Asepsa: Súbor činností a opatrení zameraných na zabránenie kontaminácie  (znečistenie ) prostredia a organizmu.

-Dbaj na osobnú hygienu a hygienu prostredia(prac. odevy, ochranne  pomôcky, obuv)

-Pravidelná dezinfekcia , podlahy a pomôcok na opätovné použitie.

-Pri stanovených pracovných postupoch používať ster. pomôcky ( obväz,  nástroje , rukavice)

-Antisepsa: Zameraná na ničenie mikroorganizmov v prostredí na predmetoch , pomôckach , odevoch. Metódami antisepsi sú dezinfekcia a sterilizácia.

Dezinfekcia: Ničenie choroboplodných mikroorganizmov pomocou fyz. , chem. alebo kombinovaných postupov.

Sterilizácia: Pracovný postup pri ktorom sa ničia všetky patogénne i nepatogénne organizmy vrátane spor.

Dekontaminácia: Odstraňovanie mikroorganizmov z prostredia a pomôcok

A: mechanická – upratovanie , umývanie pomôcok , pranie ( voda + saponát)

B: dezinfekcia- sterilizácia

Expozičný čas: Čas, pri ktorom pôsobí chcem. latka na predmet( teplota , para)

Expiračný čas: Čas do kedy sa môže predmet použiť ( je sterilný).

 

Druhy pomôcok v zdrav. zariadeniach.

Pomôcky delíme podľa trvania času ich použitia a materiálu z ktorého sú vyrobene. V závislosti od času sa delia na

A: Dlhodobé používania: odevy, plátené rúšky, fľaše, skúmavky...

B: Jednorazové pomôcky: striekačky ihly infúzne súpravy.