Choď na obsah Choď na menu
 


III. hodina

28. 9. 2009

Právna zodpovednosť zdravotného pracovníka: je spojená s nesplnením povinnosti uloženej všeobecným záväzným predpisom, môže ísť o nesplnené povinnosti, ktoré súvisia s výkonom zdravotného povolania, alebo pri nesplnení resp. porušení zo zákonníka práce, kde vzniká ja zodpovednosť za škodu.

Predpokladom pre vznik právnej zodpovednosti sú:

1, zanedbanie povinnosti: je z rozpore s poslaním zdrav. pracovníka a jeho poslaním.

2, vznik škody alebo jeho následok: ktorým môže byť aj malé ohrozenie zdravia pacienta.

3, ak existuje súvislosť: medzi zanedbaním a vznikom škody.

4, zavinenie formou úmyslu alebo z nedbanlivosti: v týchto prípadoch sa vykonáva znalecký posudok

Priama právna zodpovednosť za škodu sa prejavuje:

1, ako pracovno – právna zodpovednosť: v tomto prípade postih smeruje k porušovaniu prac. disciplíny – napomenutie, obmedzenie odmien, príp. výpoveď

2, zodpovednosť za priestupok: môže ísť o nasledujúce priestupky ako zmarenie alebo sťaženie poskytovania zdrav. služby, falšovanie lek. správ, zneužitie zdrav. dokumentácie, porušenie zásad pri práci s omamnými látkami (jedmi)

3, zodpovednosť za trestný čin: neposkytnutie prvej pomoci alebo úmyselné šírenie nákazlivej choroby, ublíženie na zdraví, úplatkárstvo (riešenie, trestné stíhanie, výkon trestu odňatia slobody)

Základné povinnosti zdrav. pracovníkov pri výkone povolania:

1, vykonávať povolanie svedomito s hlbokým vzťahom k človeku v súlade s právnymi predpismi a poznatkami sanitárskych prác.

2, poskytovať bez meškania prvú pomoc, tak aby bez tejto pomoci nebol ohrozený život alebo zdravie a zároveň zabezpečiť odbornú starostlivosť privolaním záchr. služby

3, celoživotné vzdelávanie

4, povinne zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvie zdrav. pracovník v súvislosti s povolaním. Porušenie zachovania mlčanlivosti, hrozí trest odňatia slobody na jeden rok, zákaz zdravotného povolanie, peňažný trest. Ak porušením mlčanlivosti spôsobí zdrav. pracovník vážnu ujmu na právach alebo záujmoch pacienta – odňatie slobody až na 2 roky

 

Základy hygieny a tvorby životného prostredia

 

Význam výživy pre zdravie, diétny systém a vybrané ochorenia z nedostatku vitamínov

Výživa: dôležitá súčasť životosprávy človeka (striedanie spánku a aktivity), životospráva (životný štýl). Aby bol človek schopný existencie musí prijímať potravu, ktorá obsahu živiny dôležité pre fungovanie ľud. Organizmu.

Medzi základné živiny patrí: tuky, cukri a bielkoviny, min. látky, voda a vitamíny

Bielkoviny: zabezpečujú stavebný materiál pre tkanivá

Tuky a cukri: hl. zdroj energie pre organizmus

Min. látky: vápnik (kosti), fosfor, železo (nedostatok – chudokrvnosť), sodík, kálium (srdce)

Vitamíny: organické látky dôležité pre funkciu ľudského tela, nevyhnutné pre správne fungovanie orgánov tkanív, významné pri raste organizmu, oplodnení.

13 základných vitamínov: ľudský organimuis si nedokáže vytvoriť niektoré vitamíny sám , preto ich získava zo stavy alebo vo forme provitamínov. Existuje výnimka, kde tvorbu

vitamínu D v koži ľudského organizmu stimuluje slnko.

Ochorenia vznikajúce v dôsledku nedostatku vitamínov:

Pre človeka je dôležitý nie len príjem všetkých dôležitých vitamínov ale aj primerané množstvo.

Hipovitaminóza (nedostatok): menšie choroby následkom nedostatku

Avitaminóza (výrazný nedostatok): vytvára v tele vážnejšie ochorenie

Hipervitaminóza (nadmerný príjem): môže spôsobyť rôzne formy ochorenia

 

Delenie vitamínov: rozpustne v tukoch – D, E, K, A, F

                               Rozpustné vo vode – P, B, C, H

 

 

Vybrané choroby z nedostatku vitamínov

 

      Vitamíny rozpustné v tukoch

Vitamín A ( retinol, axeroftol)

Zdroj: nachádza sa : farebná zelenina, a ovocie, najmä mrkva, pečeň, mlieko, vajcia a olej.

Význam: nevyhnutný pre zrak, ako aj pri tvorbe v koži a slizniciach.

Prejavy nedostatku: poruchy videnia za šera (šeroslepota) nadmerné rohovatenie pokožky, poruchy väzivových štruktúr (zníženie odolnosti medzistavcových platničiek)

Vitamín D ( antirachitický vitamín)

Zdroj: rybí tuk, vajcia, mlieko, tvorí sa aj v koži

Význam: zlepšuje vstrebávanie vápnika a fosforu v črevnej sliznici – tie sa potom ukladajú do kostí.

Prejavy z nedostatku : ak vitamín D v detstve chýba – vzniká racgitída čiže krivica, ak tento vitamín chýba v dospelosti  - spôsobuje odvápnenie kostí (mäknutie kostí) kosti sú tak náchylné na zlomeniny a zuby na vznik zubného kazu.

Prejavy z nadbytku: zvýšené ukladanie vápnika v obličkách, srdci, v cievach.

 

Vitamín E (tokoferol)

Zdroj: rastlinné oleje, živočíšne tuky obilné zrná

Význam: podporuje činnosť pohlavných žliaz, správny priebeh tehotnosti

Prejavy z nedostatku: rozpadom pečeňových buniek, malou odolnosťou červených krviniek

 

Vitamín K (antihemoragický vitamín) – proti krvácaniu

Zdroj: zelenina najmä karfiol, hrach a obilniny

Význam: riadi tvorbu látok, ktoré podmieňujú zrážanie krvi

Prejavy z nedostatku: krvácanie do tkanív a telových dutín, ťažké krvácanie aj pri neopatrnom poranení.

Nedostatok tohto vitamínu vzniká pri poruche črevnej funkcie (napr. zničenie črevných baktérií účinkom antibiotík).

 

Vitamíny rozpustné vo vode

Komplex vitamínov B sa vyskytuje v potravinách spravidla spolu

Pre človeka má z tejto skupiny význam vitamín B1, B2, B6, H, PP

Vitmín B1 – thiamín

o       Zdroj: obilninz, pečeň, srdce, obličky, chudé bravčové mäso

o       Význam: podporuje činnosť centrálného nervového systému, tráviacých ústrojov

o       Prejavy z nedostatku: zvýšená únava, sklon ku kŕčom svalstva, sklo k zápalom nervov a svalov až ochorenie beri-beri (prejavuje sa rozsiahlými svalovými obrnami)

Vitamín B2 – riboflavín

o       Zdroj: mlieko, pečeň, srdce, zelenina

o       Význam: ako účinná zložka sa zúčastňuje na bunkovom dýchaní

o       Prejavy nedostatku: sčervenalý jazyk (malinový jazyk), bolestivé ústne kútiky, poruchy sliznice hltana, hrtana a zdurenie pier

Vitamín B6 – pyridoxín

o       Zdroj: mlieko, droždie, mäso

o       Význam: podporuje funkciu vitamínov B1 a B2

o       Prejavy nedostatku: pomalé hojenie zápalov, najmä hojenie slizníc

Vitamín B12 – koballamín

o       Zdorj: pečeň, mäso, tvorí sa aj v čreve činnosťou baktérií

o       Význam: nevyhnutný na udržanie normálnej krvotvorny

o       Prejavy nedostatku: anémia (chudokrvnosť)

Vitamín H – biotín

o       Zdroj: kvasnice, pečeň, obličky

o       Prejavy nedostatku: spomalenie rastu u detí, únava a bolesti svalov

Vitamín PP – niacín

o       Zdroj: mlieko, droždie, chudé mäso

o       Prejavy nedostatku: zápaly nervov, slizníc, duševné poruchy, ťažké hnačky

Vitamín C

o       Zdroj: surové ovocie a zelenia

o       Prejavy nedostatku: únava, znížená odolnosť voči nákazlivým chorobám, pri avitaminóze vzniká smrtelné ochorenie skorbut