Choď na obsah Choď na menu
 


IXXX. hodina

5. 5. 2010

26.4.2010   29. hodina

 

Starnutie

 

 

- súhrn zmien v štruktúre a funkcii organizmu, pokles schopností či výkonu.

Staroba: posledná vývojová etapa v živote končiaca smrťou.

Klasifikácia veku staršieho človeka:

  • 45 -59 r. starší dospelý vek
  • 60 – 74 r. vyšší vek, ranná staroba
  • 75 – 89 r. staroba, pokročilý vek (vlastná staroba)
  • 90 a viac dlhovekosť  

 

Podľa fyzického stavu a funkčného prostredia človeka sa vek delí :

Chronologický: kalendárny , numerický vek

Funkčný vek: zodpovedá funkcii človeka, času, potenciálu bez ohľadu na chronologický vek, zisťuje sa objektívnymi vyš. metódami, vyš. srdca, ciev, zraku, sluchu....

ekonomickým a sociálnym charakterom.

 

Základné pojmi: pre človeka staršieho veku používame pojem geront.

Geriatria: je špecializovaný odbor medicíny zaoberajúci sa starostlivosťou o starého človeka z pohľadu prevencie, Dg. liečby a rehabilitácie ako aj dispenzarizácie.

Gerontológia: veda o starnutí.

 

 

Príznaky starnutia

 

Symptóm: príznak choroby, signál že sa v organizme niečo deje.

Syndróm: výskyt viacerých príznakov charakteristických pre daný chorobný stav.

 

Delenie príznakov v geriatrii

Somatické: poruchy močenia, nechutenstvo, dýchavičnosť

Psychické : poruchy správania, podráždenosť, utiahnutosť

Sociálne: skupina príznakov soc. izolácie, uzavretie sa do seba, strata soc. kontaktov.

 

 

Osobité skupiny príznakov v starobe

 

Závrat: subj. pocit chorého že vlastné telo sa točí v určitom smere, chorý sa chytá pevného predmetu, osoby, hrozí zvýšené riziko úrazov.

Krátkodobá strata vedomia: vzniká náhle a trvá niekoľko sekúnd až minút, je často spojená s neprekrvením mozgového tkaniva.

Podchladenie: pokles telesnej teploty pod 35 °C telo starých ľudí stráca teplo skôr, čo zapríčiňuje spomalený metabolizmus, koža je studená ak sa teplota nezvýši, klesá pulz, plytké dýchanie, strata vedomia.

Strata pocitu smädu: komplikácia pri ktorej organizmus nesignalizuje pocit smädu

Príčiny: zmenená citlivosť pre smäd, poškodenie CNS, dehydratácia

Prevencia: kontrolovať príjem tekutín, ponúkať tekutinu

 

 

Dlhodobé obmedzenie pohybu

Príčiny: choroby srdca, zvýšená fyzická a psychická kapacita, mozgová príhoda, sociálna izolácia.

Príznaky: apatia, strata záujmu o seba, odmietanie liečby, pocit zbytočnosti, neschopnosť vstať a otočiť sa v posteli, zmeny pohybových ústrojov, strata vápnika z kostí ktorý sa vo zvýšenej miere uvoľňuje do moču, vznik močových kameňov, zmenšuje sa pohyblivosť kĺbov, koža je tuhšia, menej elastická hrozí vznik dekubitov, poruchy prehĺtania, tvorba trombov na cievnom systéme, zápchy, hnačky.

Dlhodobo ležiaci pacient má znížené prekrvenie, hrozí zápal pľúc čo je častá príčina smrti.    

Prevencia: psychická a fyzická motivácia, rehabilitačné cvičenie, polohovanie, dostatočná výživa (bielkovín), dostatok tekutín a vitamínov.         

 

Liekový abstinenčný syndróm

- súbor telesných a duševných príznakov, ktoré vznikajú u človeka, ak náhle preruší dlhodobo podávané lieky

telesné príznaky: bolesti hlavy, nepokoj, zvýšený TK, vracanie, neistota pri chôdzi a závraty...  

psychické príznaky: stiesnenosť, podráždenosť

liečba: tlmenie nepokoja, liek na podporu krvného obehu.

 

 

Delenie chorôb v starobe 2 kategórie

 

1, choroby v priamom vzťahu k starobe a vyskytujúce sa vo vysokom veku , NCMP, AS

2, choroby bez priameho vzťahu k starobe- tie si človek zvyčajne prinesie zo stredného veku, vysoký TK, DM a pod.

 

 

Najčastejšie choroby v starobe

 

choroby srdca a ciev: infarkt myocardu (IM) vysoký TK, ateroskleróza

Choroby dýchacieho systému: zápal pľúc, bronchiálna astma, chronický zápal priedušiek.

Choroby tráviacej rúry: vredová choroba žalúdka a dvanástnika, karcinóm žalúdka, hrubého čreva, cirhóza pečene, žlčníkové kamene, zápal podžalúdkovej žľazy

Choroby krvi: (anémia) chudokrvnosť

Choroby obličiek: infekcie močových ciest

Choroby látkovej premeny: cukrovka

Choroby pohybového aparátu: osteoartóza, degeneratívne ochorenie kĺbov

 

Duševné poruchy v starobe: citová labilita, poruchy pamäti (oslabená hlavne novopamäť)

demencia – oslabenie psychickej aktivity intelektových schopností, ťažšia prispôsobivosť novému prostrediu, najčastejšie sa vyskytuje senilná demencia (starecká otupenosť) úbytok rozumových schopností, oslabenie pamäti, reč je pomalá, vyjadruje sa ťažkopádne, centrom pozornosti je vlastná osoba...    

 

 

 

 

 

 

Ošetrovateľská starostlivosť

 

zdravotnícka starostlivosť: počas starnutia a staroby sa poskytuje v zdrav. zar. , kde sa zabezpečuje vhodná liečebná starostlivosť podľa ochorenia na príslušnom odd.   

súčasťou nemocníc sú odd. pre dlhodobo chorých sú zamerané na pokračovanie liečby ochorení, vlastnú rehabilitáciu a zabezpečenie sebestačnosti v maximálnej možnej miere.

Liečebne pre dlhodobo chorých: hospitalizujú sa v nich chorý u ktorých nemožno dosiahnuť podstatné zlepšenie stavu a preto sú odkázaný na dlhodobú ústavnú starostlivosť

Špeciálne geriatrické ústavy:

ADOS: agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

 

 

 

Sociálna starostlivosť

 

Kluby dôchodcov, domovy dôchodcov, domy s opatrovateľskou službou, opatrovateľská služba ľudí osamelo žijúcich v domácom prostredí.