Choď na obsah Choď na menu
 


VII. hodina

22. 10. 2009

 ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA DÝCHACIEHO SYSTÉMU

 

Funkcia dýchacieho systému: zabezpečuje dýchanie, umožňuje získavať pre telo kyslík, ktorý sa potom obehovým systémom rozvádza po celom organizme – ku každej bunke

Hlavnou úlohou: teda je získavanie kyslíka z atmosférického vzduchu a vylučovanie odpadového produktu (CO 2), ktorý vzniká pri procesoch látkovej premeny z tela do okolitého prostredia

Dýchanie umožňuje: hrudný kôš, bránica a dýchacie orgány ( pľúca a dýchacia rúra)

Bránica je plochý sval medzi hrudníkovou a brušnou dutinou

Dýchacia rúra sa skladá:

 nosovej dutiny

 nosohltana

 hrtana

 priedušnice

 priedušiek – pravých a ľavých

Vzduch vdýchnutý nosom a ústami sa v nosovej dutine ohrieva, zvlhčuje a filtruje

Malé chĺpky v nose zbavujú vzduch väčších nečistôt

Vzduch potom prechádza nosohltanom, hrtanom cez priedušnicu do dolných dýchacích ciest

Vo vchode do hrtana sa nachádza hrtanová príchlopka – zabraňuje vniknutiu cudzích telies a potravy do dýchacích ciest pri prehĺtaní

Priedušnica: je 12 cm dlhá rúra zložená z chrupkovitých prstencov, ktorá sa vo výške 5. hrudníkového stavca delí na pravé a ľavé priedušky (bronchy)- tieto priedušky vstupujú do pľúc a v nich sa delia na menšie priedušničky (bronchioly), ktoré vytvárajú tzv. dýchací strom.

Stena dýchacích ciest: je pokrytá sliznicou, ktorú tvorí riasinkový epitel – riasinky majú funkciu – vlnia sa a svojimi pohybmi odnášajú z dýchacích ciest nadbytočný hlien a zachytené čiastočky prachu, vďaka riasinkám zostávajú sliznice čisté

pľúca : v nich nastáva vlastná výmena dýchacích plynov

sú to kužeľovité ružovo sivé orgány – v nich sa nachádza dýchací strom a milióny malých mechúrikov (alveolou)

cez výstelku mechúrikov prestupujú tenké cievy – tu prebieha výmena plynov  

mechúriky zabezpečujú tesný kontakt krvi s vdýchnutým vzduchom – tu sa kyslík dostane do krvi a oxid uhličitý do mechúrika a potom von z tela

pravá a ľavá polovica pľúc nie je rovnaká: pravé pľúca sú zložené z 3 lalokov a ľavé pľúca z 2 lalokov

na povrchu pľúc je tenká hladká membrána – popľúcnica

táto membránová vrstva pokrýva aj vnútro hrudníkovej steny – pohrudnica

medzi popľúcnicou a pohrudnicou je väzká tekutina – uľahčuje ich pohyby

mechanizmus dýchania: dôležitý význam pre mechaniku dýchania majú:

 zdravé dýchacie cesty a pľúca

 normálna štruktúra kostry hrudníka

 svaly – krčné, chrbtové a medzirebrové a bránica – je najväčším dýchacím svalom

 regulácia dýchania:

Centrum dýchania je v predĺženej mieche, činnosť centra je automatická – môže byť ovplyvnená nervovými a metabolickými podnetmi

Fyziológia dýchania:

Frekvencia dychov u dospelého človeka je 12-16 x za 1 min.

Vdych je aktívny dej – dýchacie svaly sa stiahnu a dvihnú hrudný kôš von a dopredu

Výdych je pasívny dej – dýchacie svaly sa uvoľnia a hrudník klesne, pľúca sa zmenšia

Dychový objem – množstvo vzduchu, ktoré človek vdýchne pri pokojnom dýchaní  (500ml), pri námahe môže ísť až o 1-2 l vzduchu

Vitálna kapacita pľúc – je maximálne množstvo vzduchu vymeniteľného v pľúcach pri jednom nádychu a výdychu

Vdychový rezervný objem  - zdravý človek môže ešte po normálnom nadýchnutí vdýchnuť určité množstvo vzduchu

Výdychový rezervný objem – zdravý človek rovnako pri výdychu môže ešte vytlačiť z pľúc po normálnom výdychu určité množstvo vzduchu.