Choď na obsah Choď na menu
 


XI. hodina

1. 12. 2009

11 hodina  23.11.09

Hypertenzia

  • vysoký krvný tlak
  • patrí medzi časté ochorenia kardiovaskulárneho systému
  • chronické zvýšenie krvného tlaku (TK),
  • hodnota TK stúpa s vekom

 

 

Systolický TK

-keď sa srdce stiahne

Diastolický TK

- keď sa srdce uvoľní (diastola)

Normálny TK

Menej ako 140 (139 a menej)

Menej ako 90 (89 a menej)

115 – 139

70-89

Mierna hypertenzia

140 - 180

90 – 105

Stredná a ťažká hypertenzia

180 a viac

105 a viac

 

 

 

 

Delenie podľa príčiny:

primárna – bez známej príčiny (esenciálna)

sekundárna – má známu príčinu, je vyvolaná chorobami iných orgánov ( choroby obličiek, zvýšená funkcia kôry a drene nadobličiek)

 

Primárna hypertenzia: na vzniku sa podieľa viac činiteľov, radíme sem:

dedičné faktory, vysoký prívod soli v potrave, stresové faktory

prejavy: pri nameraní vysokého TK, musí byť zmeraný 3x po sebe v rovnakých podmienkach a hodnoty sú nad normou

medzi príznaky radíme prejavy ICHS, nedostatočnosti ľavého srdca

prejavy postihnutia nervovej sústavy – bolesti hlavy, nespavosť

najzávažnejším následkom je postihnutie mozgu – NCMP – náhla cievna mozgová príhoda

Liečenie: môže ovplyvniť pozitívne vývoj choroby, a to tým, že  zníži riziko vzniku srdcovej nedostatočnosti a NCMP

Životospráva: správny režim dňa, dostatok odpočinku, vyhýbať sa preťaženiu, dôraz sa kladie na rekreačnú aktivitu a telocvik, nefajčiť, neprejedať sa, propagovať racionálnu výživu, nestresovať

Diéta: obmedzenie prívodu soli v potrave (neslaná diéta)
         : pri obezite – redukčná diéta
         : zníženie spotreby cholesterolu

Lieky: podávajú sa lieky na zníženie TK, pacient ich užíva pravidelne, je však nutné, aby si pravidelne meral TK a zapisoval hodnoty do denníka

 

 

CHOROBY CIEV

 

Ateroskleróza (AS) = kôrnatenie tepien

ochorenie spôsobené ukladaním látok, predovšetkým tukov v stene tepny – vzniká nepravidelné zhrubnutie tepnovej steny, zmena jej lúmenu, nedostatočné prekrvenie oblasti, ktorú postihnutá tepna zásobuje

Príčiny: na vzniku AS sa zúčastňuje:

porucha výstelky tepien (vyvoláva miestnu tvorbu krv. zrazenín)

 zvýšená hladina tukov v krvi (cholesterol)

Rizikové faktory: vnútorné (genetika, vysoký TK, vek, vysoká koncentrácia tukov, pohlavie – viac postihuje mužov), vonkajšie (fyzická neaktivita, fajčenie, obezita, stres)

Prejavy: závisia od toho, kt. časť cievneho systému je poškodená a aké sú zmeny na tepne (zúženie, uzáver, vydutie), začiatok štádia býva bez príznakov

pri pokročilých zmenách na tepne vzniká charakteristický obraz napr:

pri AS vencovitých tepien na srdci – vzniká ICHS

pri AS mozgových tepien – vzniká NCMP – krvácanie do mozgu

pri AS tepien DK – vzniká ischemická choroba tepien DK

liečba je zameraná na príznaky a komplikácie

prevencia je zameraná na boj proti rizikovým faktorom

 

Akútny uzáver tepny

často je spôsobený embolom alebo trombózou

príčinou embólie je zrazenina uvoľnená zo srdca, často sú postihnuté tepny na DK a HK

hlavným príznakom pri akútnom uzávere periférnej tepny je prudká bolesť v končatine

končatina je studená a zmodravelá, pretože nie je dobre prekrvená

liečba: embolus možno odstrániť chirurgicky, podávajú sa lieky proti zrážaniu krvi, na rozšírenie ciev, na rozpustenie zrazeniny a pod.

chronický uzáver tepien – Burgerova choroba, príznaky sú podobné ako pri akútnom uzávere, postihuje mužov fajčiarov

 

CHOROBY ŽÍL

Kŕčové žily (varixy)

vakovito rozšírené a vinuté povrchové žily na dolných končatinách (častejšie postihuje ženy)

Príčiny: genetické vplyvy, mechanické vplyvy (dlhé státie, obezita, časté gravidity), nedostatočnosť žilových chlopní

Komplikácie: povrch. zápaly žíl (flebitídy)

Príčina: drobný úraz, miestne pôsobiaci tlak, poškodenie žilovej steny (injekcia, infúzia)

Liečba: protizápalové lieky
           : kompresná liečba – tlak pružného ovínadla, chorý má chodiť s kompresným obväzom cez deň, na noc obväz sníma

chorý si nakladá bandáž ešte pred vstaním z postele 
           : pohybová rehabilitácia.: zachovať alebo obnoviť dobrú funkciu svalovej pumpy, aktívny pohyb svalov napomáhajúci návrat krvi k srdcu

Trombóza hĺbkových žíl

uzáver hĺbkovej žily krvnou zrazeninou (trombom) – spojené so zápalom žilovej steny

závažné ochorenie – môže nastať embólia

príčina: nahromadenie žilovej krvi v DK, prechodné vyradenie svalovej činnosti predkolenia

prejavy: opuch končatiny, bolesť,

liečba: lieky proti zrážaniu krvi, kompresívna liečba (bandáž DK), pokoj na posteli, v rámci prevencie po odznení akútneho štádia aktívne cvičenia s DK