Choď na obsah Choď na menu
 


XIII. hodina

11. 1. 2010

13. hodina 7.12.2009

 

CHOROBY KRVI
Choroby červenej krvnej zložky – červených krviniek
medzi tieto choroby radíme najmä anémie (chudokrvnosť) a polyglobúliu

ANÉMIE:
málokrvnosť – anémia je zníženie koncentrácie nosičov kyslíka, teda hemoglobínu a červených krviniek v objemovej jednotke krvi pod určité hodnoty, ktoré sú stanovené ako normálne v určitom veku a podľa pohlavia. Ak sú straty krviniek väčšie ako ich produkcia  - vzniká anémia a prejavia sa jej príznaky
stupeň anémie sa posudzuje podľa koncentrácie hemoglobínu (červeného krvného farbiva) v krvi. Rozoznávame ľahký, stredný a ťažký stupeň
rozdelenie anémií:
1. anémie zo zvýšenej straty červených krviniek (s normálnou funkciou kostnej drene)

 anémie ako následok krvácania

 hemolytické anémie – ako následok zvýšenej deštrukcie erytrocytov

2. anémie a poruchy krvotvorby (s porušenou funkciou kostnej drene)

 anémie z nedostatku železa

 anémie z nedostatku vitamínu B 12 a kyseliny listovej

 anémie s útlmom tvorby erytrocytov

 príznaky ochorenia: bledosť je najnápadnejším príznakom anémie, vidíme ju na koži, slizniciach, najspoľahlivejšie sa hodnotí na spojivkách a nechtových lôžkach, všímame si aj jazyk, ktorý môže byť červený, vyhladený a lesklý, trhlinky v oblasti ústnych kútikov  môžu byť tiež príznakom anémie, medzi ďalšie príznaky radíme: slabosť, malátnosť, dýchavičnosť, búchanie srdca, zrýchlený pulz a zvýšená unaviteľnosť
diagnostika ochorenia. opiera sa o anamnézu, medzi základné vyšetrenia patria: vyšetrenie krvného obrazu, sternálna punkcia – odber kostnej drene na vyšetrenie
najčastejšie typy anémií
sideropenická anémia – anémia z nedostatku železa, vzniká ako následok nedostatočnej dodávky železa do kostnej drene. Cieľom liečby je odstránenie príčiny úbytku erytrocytov a železa a náhrada chýbajúcich krviniek a železa
megaloblastická anémia – vzniká pri chýbaní vitamínu B 12 alebo kyseliny listovej, príčinou môže byť nedostatočný prívod v potrave alebo porucha ich vstrebávania. Liečba spočíva v náhrade vitamínu B 12 a kyseliny listovej
hemolytické anémie – vznikajú ako následok predčasnej deštrukcie erytrocytov v slezine a v pečeni, prejaví sa až vtedy, ak kostná dreň nie je schopná kompenzovať zvýšenú deštrukciu erytrocytov. Liečba spočíva v podávaní prípravkov s obsahom železa, kyseliny listovej, vitaminoterapia alebo radikálna chirurgická liečba – splenektómia – odstránenie sleziny

POLYGLOBÚLIA
chorobný stav, pri ktorom sú zmnožené nosiče kyslíka, teda cirkulujúce erytrocyty nad normálne hodnoty. Delíme ju na relatívnu a absolútnu
Relatívna polyglobúlia – vzniká ako následok dehydratácie chorého – vplyvom straty tekutej zložky krvi (plazmy) sa krv zahustí, ale celkové množstvo krviniek je normálne
príčinou môže byť nedostatočný príjem tekutín alebo nadmerná strata vody
liečba spočíva v hydratovaní organizmu človeka
Absolútna polyglobúlia - je nadmerná tvorba erytrocytov v kostnej dreni so súčasným zvýšeným množstvom bielych krviniek a krvných doštičiek v krvi a zväčšením sleziny.

 Choroby bielej krvnej zložky – bielych krviniek
Zmeny v zložení bielej krvnej zložky môžu byť spôsobené chorobou celej krvotvorby alebo len chorobou tvorby bielych krviniek. Najčastejšie tieto zmeny spôsobuje iná choroba.

Leukocytóza – vzniká, ak počet leukocytov prevýši hodnotu 10,5 . 10 9 na l
Tento stav býva často spojený s miestnymi i celkovými infekciami, ktoré sú spôsobené rôznymi mikroorganizmami. Zvýšenie jednej frakcie leukocytov napr: eozinofilov  - je prejavom precitlivenosti organizmu alebo zvýšenie lymfocytov – lymfocytóza – sa vyskytuje najčastejšie pri vírusových ochoreniach.

 Leukopénia – znamená zníženie všetkých leukocytov  alebo ich jednotlivých druhov pod hodnotu 4,5. 10 9 na l , najčastejšími príčinami leukopénií sú infekcie, poruchy kostnej drene a zvýšená deštrukcia leukocytov v slezine. Vážnou formou leukopénie je agranulocytóza – náhle zníženie až vymiznutie jednej z frakcií leukocytov – granulocytov – v krvi a kostnej dreni. Tento stav býva spojený s vysokou horúčkou a nekrózou slizníc najmä v ústnej dutine, na jazyku, mandliach a konečníku
príčina: niektoré liekové skupiny a toxické škodliviny
liečba: odstrániť škodlivé vplyvy, ktoré mohli chorobu vyvolať, podáva sa transfúzia čerstvej krvi a na potlačenie protilátok glukokortikoidy
Pri nedostatočnom množstve leukocytov je človek náchylný na infekcie.

Leukózy – leukémie 
ide o zhubné choroby krvotvorného tkaniva, biele krvinky sa tvoria v chorobne vystupňovanom rozsahu, mnohé z nich sú nezrelé alebo úplne chorobne zmenené
Podľa priebehu poznáme leukémie náhle (akútne) a dlhodobé (chronické)
Príznaky akútnej leukémie: horúčka, pestré krvácavé prejavy, prudko vznikajúca málokrvnosť a nekrózy na slizniciach (najmä v hltane, okolo konečníkového otvoru), slabosť, únava, zníženie hmotnosti a pod.
Liečba: podávajú sa cytostatiká – lieky na zastavenie nádorového bujnenia, transfúzie krvi, antibiotiká a pod.