Choď na obsah Choď na menu
 


XXI. hodina

23. 3. 2010

1.3.2010  21. hodina

 

Ucho

Obrázok

 

Sluchový orgán a ústroj rovnováhy, tzv. vestibulárny systém, sa skladá z  periférnej a centrálnej časti. Periférny úsek sluchového orgánu tvorí vonkajšie, stredné a vnútorné ucho.

 

Vonkajšie ucho : sa skladá z ušnice a vonkajšieho zvukovodu, ktorý uzatvára ušný bubienok.

- ušný bubienok je membrána tvoriaca vzduchotesnú bariéru medzi vonkajším a stredným uchom. Vonkajšie ucho, privádza zvukove vlny k bubienku, ktorý pod ich nárazmi vibruje.

Vibrácie prenášajú na tlak kvapaliny s malým kmitočtom a veľkým tlakom. Centrum sluchu sa nachádza v sivej mozgovej kôre spánkových lalokov. Úlohou sluchovej (Eustachovej) trubice je prevzdušňovať stredné ucho.

 

Stredné ucho : nachádzajú sa tri najmenšie kostičky ľudského organizmu, kladivko, nákovka a strmienok ktoré zabezpečujú tzv. kostné vedenie zvuku . Stredné ucho je spojené s vonkajším prostredím sluchovou trubicou, čo je kanál dlhý 4 cm vedúci z otvoru na konci nosovej dutiny do spodnej časti stredného ucha.

 

Vnútorné ucho : tvorí záhyb podobný ulite slimáka, sú naplnené tekutinou. Väčšiu časť vnútorného ucha tvorí vestibulárny systém, ktorý reprezentuje sústava komôr a kanálikov naplnených tekutinou. Hlavným poslaním vestibulárného systému je udržiavanie rovnováhy v stoji, pri chôdzi a koordinácie pohybov očí a hlavy.   

 

 

 

Choroby ucha

 

Zápaly: môžu postihnúť vonkajšie, stredné ale aj vnútorné ucho.

Zápaly vonkajšieho ucha môže byť povrchový alebo hĺbkový, ohraničený alebo difúzny.

Z ohraničených zápalov : najčastejšie zápaly vlásočnicového vačku alebo mazových žliaz.

Liečba : prikladanie protizápalových mastí, (salicylový lieh) v pokroč. Štádiách je potrebná chirurgická liečba a ATB.

Difúzny, neohraničený zápal : vyvolaný rôznymi druhmi mikroorg. (vírusy, baktérie a huby)  

Liečba : ATB, protizápalové masti, chirurg. liečba len ojedinele.

Alergické zápaly: postihujú najmä vonkajší vzduchovod a býva vyvolaný alergémni mikroorganizmov, chem. látkami a fyzikálnym dráždením.

Liečba: rôzne typy mastí aj s obsahom kortikoidov.

 

Zápal stredného ucha: často spojený s poruchami prevzdušnenia (obštrukcia Eustachovej trubice), môže byť hnisavý, nehnisavý, akútny ale aj chronický, najčastejšie vyvolaný baktériami a vírusmi, prejavuje sa zaľahnutím, tlakom a bolesťou v uchu, sprevádzaný aj zvýšenou tel teplotou( najmä u detí, pri akútnom zápale) z ucha vyteká sekrét , pri hnisavom zápale až hustý hnis. Ťažké hnisavé zápaly sú príčinou prasknutia ušného bubienka.

Po akútnom ale aj chron . zápale stredoušia často vznikajú poruchy sluchu.   

Liečba: podávanie ATB, antipiretík, zabezpečiť odtok hnisu, pravidelne vyplachovať (H2O2)

Neskôr lokálne krycie masti, obklady z octanu.

 

Zápal vnútorného ucha: vyvolávajú baktérie alebo výrusy, po preniknutí infekcie z okolia (napr. cez vnútorný vzduchovod) alebo krvnou cestou (napr. pri detských infekčných ochoreniach). Ťažké zápaly vnútorného ucha končia hluchotou a vyhasnutím funkcie labyrintu. Ochorenie sa prejavuje závratmi, vracaním, šušťaním v uchu a slabnutím sluchu,

Sprievodným znakom ochorenia je Nystagmus (zášklby, kmitavé pohyby očí)Najvážnejšou komplikáciou je sepsa, hnisavý zápal mozgových plien a vznik mozgového abscesu, bezprostredne ohrozuje život, chron. komplikácia a trvalé následky môžu spôsobiť poruchu sluchu až hluchotu, popruhu rovnováhy.

Liečba: ťažké formy ATB, infúzie, príp. chirurg. riešenie.

 

Nádory ucha: môžu byť benígne alebo malígne.

Liečba: vo väčšine prípadov  chirurgická

 

Starecká nedoslýchavosť: vyskytuje sa vo veku cca nad  70 r. veľký vplyv na vznik nedoslýchavosti majú okrem atrofie buniek Cortiho  orgánu  cievne choroby, metabolické zmeny, civilizačné vplyvy (hluk, škodliviny), dedičnosť.

Liečba: býva málo úspešná.

 

Poranenia ucha

Poranenie ušnice: (mechanické) patrí medzi pomerne časté, ušnica je dobre prekrvená, rany sa zvyčajne dobre hoja.  

Poranenie vonkajšieho zvukovodu: najčastejšie pri čistení ucha alebo odstraňovaní cudzieho telesa.

Omrzliny ušnice: v ťažkých prípadoch končia nekrózou a odpadnutím ušnice.

Liečba : rôzne typy mastí a lieky na zlepšenie prekrvenia v pokročilom štádiu ATB

 

Poravenei stredného ucha: priame poranenie ušného bubienka  vzniká zriedka (pri čistení, vzšetrení nepokojných detí) častejšie je nepriame poranenie ušného bubienka – pôsobením tlakovej vlny (pri výbuch, skoku do vody) v okamihu poranenia prudká bolesť v uchu a porucha sluchu.

Liečba:  Menšie perforácie sa uzavrú spontánne, väčšie chirurgická liečba.  

 

Poruchy reťazca stredoušných kostičiek: vznikajú pri explóziách, ale aj pri vyšetreniach, odstraňovaní cudzích telies naslepo a pod.