Choď na obsah Choď na menu
 


XXII. hodina

28. 3. 2010

8.3.2010 22. hodina

 

Nervová sústava

 

- je najdokonalejšou nervovou sústavou u ľudí. Skladá sa z obrovského počtu buniek – neurónov   

Nervový systém (NS) sa vyznačuje :

  • dráždivosťou
  • vodivosťou
  • koordinačnou činnosťou

 

Základné delenie NS :

 

1, receptory : sú špeciálne nervové alebo nervoepitelové jednotky, a vyznačujú sa dráždivosťou.

2, periférne nervy: s dokonalou vodivosťou, sú to obvodové nervy (povrazce) bielej farby, spájajú periférny obvod tela s ústrednou NS s mozgom.

Inform. s perif. vnímame ako pocity tlaku, bolesť, tepla, chladu.

 

Obvodové nervy, rozdeľujeme na miechové, hlavové a vegetatívne

 

- miechové: krčné, hrudníkové, driekové, krížové, kostrčový nerv.

- hlavové : čuchový, zrakový, okohybný, lakťový, odťahujúci, trojklanný nerv, tvárový nerv, polohovo sluchový, jazykový, hltanový, blúdivý nerv, vedľajší nerv, podjazykový (všetky sú v pároch).

- vegetatívne nervstvo zabezpečuje zložité reflexy vnútorného prostredia nášho tela, označuje sa aj ako

útrobné ovpl. Žľazy, cievy.

Autonómny nervový systém : je súčasťou periférneho nervového systému skladá sa dvoch častý označovaných ako sympatikus a parasympatikus, pôsobia protikladne, za normálnych okolností zabezpečujú rovnováhu, harmóniu organizmu. Vo všeobecnosti možno povedať že

sympatiková stimulácia pripravuje organizmus na aktívnu činnosť

parasympatiková má utlmujúci a upokojujúci účinok.

 

 

Ústredná nervová sústava – Centrálny nervový systém

 

- sa skladá z predného mozgu, medzimozgu, stredného mozgu (Varlovho) mosta, mozočku a predlženej miechy,

 

Lebka chráni mozog, ten delíme na

  • veľký mozog (hemisféra)
  • medzimozok.
  • stredný mozog
  • zadný mozog
  • predlžená miecha
  • miecha.   

Nervová hmota má na priereze dvojaký vzhľad, biela a sivá, miechová a mozgová hmota.

 

Sivá hmota je zložená z obrovského počtu mozgových buniek – kôra má koordinačnú schopnosť.

 

Biela hmota (nervové vlákna) vzniká zoskupením výbežkov nervových buniek, združuje sa do väčších zväzkov – dráhy

slúži na vedenie vzruchov, vyznačuje sa dokonalou vodivosťou.

 

Miecha : súčasť CNS podobne ako mozog sa skladá zo sivej a bielej hmoty, je uložená v chrbticovom kanály.

Základnou funkciou miechy je prenos vzruchov z mozgu do periférie a naopak, miechové nervy kontrolujú všetky telesné pohyby.    

Ochorenia a poruchy nervového systému

 

Príznaky chorôb:

a, Svalový konus: reflexný dej na udržanie napätia svalstva

Porucha: zvýšený svalový konus - spasticita môže byť zdrojom silných bolestí a môže viesť k výraznému dyskomfortu u pacienta, ktorý je už aj tak postihnutý základným ochorením resp. úrazom

Rigidita: stuhnutie svalstva, zvýšený svalový konus

pod hypotóniou neurológia rozumie zníženie, pokles svalového napätia pod normálnu úroveň.  

 

b, Atrofia svalu: zmenšovanie a strata objemu normálne vyvinutého svalu, tkaniva.

 

c, Obrny: čiastočné, úplné ochrnutie polovice tela, jednej končatiny, všetkých končatín

 

d, Kontraktury: fixované držanie končatiny

 

e, Hyperkinézy: abnormálne mimovoľné pohyby, ktoré sú chorobné; tiky statické – trasenie rúk, brady  v pokoji; tiky etylické – triašky pri alkoholizme

 

f, Záchvaty, závraty, synkopa: krátkodobá, prechodná strata vedomia následkom zníženia prietoku krvi v mozgu

 

g, Porucha citlivosti a mravenčenie:

 

Vyšetrovacie metódy v neurológii:
 - hmotnosť, výška, tlak, krv, u detí obvod hlavy, obvod svalov lítka

 - vyšetrenie reflex. kladivkom, EKG, RTG, očné vyš., ORL, psychiatrické vyš.

 - špeciálne EEG sledujú, lumbálna punkcia, náfuk hlavy, MRI, CT

- angiografia: rádiologická zobrazovacia metóda, ktorá využíva k zobrazeniu cievneho riečiska pomocou kontrastu, techniku magnetickej rezonancie.

 

 

 

Choroby mozgu

 

Nádory mozgu môžu vyrastať z mozgového tkaniva, mozgových bán z hypofýz..- žľaza

Príznaky: bolesť hlavy, vracanie, záchvaty, zvýšený mozgovo miechový tlak, poruchy videnia, strata rovnováhy – v závislosti od miesta nádoru.

Liečba: chirurgická, rádiodiagnostická.

 

 

Cievne ochorenia mozgu::

 

Aneurizma:  cievna vydutina (praskne)

Mozgová embólia: náhle upchatie mozgovej tepny (nedostatočné prekrvenie mozgu)

ischemická,  časť mozgu odumiera (je nedostatočne okysličená)

Náhle cievne mozgové príhody : z nedokrvenia (ischemické) alebo s krvácaním (hemoragické)

 

Rizikové faktotri : vysoký krvný tlak, alkohol, fajčenie, cukrovka, cholesterol, antikoncepcia, dedičnosť.

Príznaky: ochrnutie, neschopnosť dvihnúť ruku, neudržať rovnováhu, pokles ustneho kútika, očného viečka. Ošetrovateľská starostlivosť vysoká.  

 

Epilepsia: záchvatové stavy

Faktory vyvolávajúce záchvat: únava, emočný stres, nedostatok spánku, sledovanie TV, PC hry, disko efekty, alkohol , drogy, analgetiká , čokoláda, kakao...

 

Druhy epileptických záchvatov:

Veľký záchvat: je najznámejším typom,  záchvat začína náhlou poruchou vedomia a napnutím svalstva. V dôsledku týchto zmien dochádza obvykle k náhlemu pádu s možným úrazom hlavy. Po krátkej pauze "bez dychu" sa dýchanie stáva nepravidelným, chrčivým, oči sú otvorené, stočené, zrenice nápadne široké, pohľad strnulý. Po tejto fáze "napínania", trvajúcej 20-30 sekúnd, nastáva fáza typických rytmických kŕčov nôh i rúk, ale aj hlavy a svalov tváre. Dochádza k zvýšenému vylučovaniu slín, hlienov.

 

Malý záchvat: u detí do 3 rokov veľmi krátkodobá porucha vedomia a kŕče (zachádzanie)

Najčastejšou formou v školskom veku sú absencie, pozostávajúce najčastejšie z krátkotrvajúcej poruchy vedomia, výpadu myslenia. Takíto žiaci pôsobia často dojmom " zasnených", často dochádza pri písaní k zmene rukopisu.

 

Časté záchvaty: status epilepitiku, kde pacient nenadobudne jasné vedomie môže končiť smrťou.

 

 

Poranenia mozgu

 

Mozog sa nachádza v tekutom prostredí v lebečnej dutine. Poranenie najčastejšie spôsobuje pôsobenie tlakovej vlny. Aj nadmerný posun mozgu (úder, náraz, pád) vo vnútrolebkovej dutine môže spôsobiť poškodenie. 

 

Otras mozgu: pri najľahšom stupni poranenia mozgové tkanivo nie je poškodené, vzniká len porucha jeho činnosti napr. mozgovej kôry, t.j. dočasná porucha.

Príznaky: bolesť hlavy, strata pamäte, ojedinele krátkodobá strata vedomia.

Liečba: návšteva nemocnice za účelom pozorovania, vylúčenie rizika poranenia mozgu.

 

Zmliaždenie mozgu: pri tomto poranení býva poškodené mozgové tkanivo, vážnosť zdrav. stavu závisí od rozsahu poškodenia a lokalizácie zmliaždenia.

Príznaky: dezorientácia, zmätenosť, centrálne poruchy pohybu, ochrnutie končatín na jednej strane tela, Pri zmliaždení mozgu pacient zvyčajne upadne na dlhší čas do bezvedomia. Postihnutý si však môže zachovať i plné vedomie, napríklad pri vpadnutej zlomenine, keď je rozmliaždená iba menšia časť mozgu. Rozmliaždené mozgové tkanivo zväčšuje svoj objem v dôsledku hromadenia vody i krvných výronov.

 

Tlačenie mozgu: najtažší stupeň poranenia, bez operačného zásahu je ohrozený život pacienta.

Príčiny: vnútrolebečné masívne krvácanie, ťažko poranený mozog, tkanivo – opuch mozgu.

Poranený môže krvácať medzi lebkovú kosť a tvrdou plenou, alebo medzi tvrdou a mäkkou plenou, pod pavúčnicou priamo do mozgu.

Najväčším nebezpečím je vznik mozgového opuchu, pretože ďalšie zväčšovanie mozgu môže spôsobiť zastavenie dýchania až smrť.